Preventivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem za subijanje bolesti u voćarstvu i povrtarstvu.|

Delovanje
VENPAN 500 SC je fungicid koji zaustavlja klijanje spora, rast i penetraciju hifa, kao i sporulaciju fitopatogenih gljiva. Pošto deluje na više mesta, gljive teže mogu da razviju rezistentnost na fluazinam. Izuzetno je perzistentan što ga čini pogodnim za primenu u kišnim uslovima koji su povoljni za brz razvoj bolesti. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 29

Primena
Jabuka:
– Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis); 0,6 – 0,75 l/ha, tokom vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje (faze 54-84 BBCH skale).
Krompir:
– Plamenjača krompira (Phytophthora infestans); 0,3 – 0,4 l/ha, preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ VENPAN 500 SC deluje odlično na pokretljivost zoospora kod prouzrokovača plamenjača, pa sprečava infekciju krtola krompira.
→ U zasadima jabuke VENPAN 500 SC je specifičan preparat za suzbijanje crne pegavosti (Alternaria spp), primenom posle cvetanja.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine: 3 puta

VENPAN 500 SC se primenjuje i za suzbijanje:
• plamenjače korena jabuke (Phythophtora cactorum), potapanjem sadnica u 0,05% rastvor i držanjem najmanje 2 sata,
• plamenjače jagode (Phythophtora fragariae var. fragarie), na jagodi, potapanjem živića pre sadnje,
• plamenjače maline (Phythophtora fragariae var rubi) na malini, potapanjem sadnica pre sadnje.

Aktivna materija

Fluazinam 500 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

Jabuka 600-1000 l/ha
Krompir 200-400 l/ha

Karenca

Jabuka 28 dana
Krompir 7 dana

Pakovanje

1 l