Klasa  Insekticidi
Opis  Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Emamektin benzoat
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Emamektin benzoat je insekticid sa novim mehanizmom delovanja i izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa se može koristiti u merama integralne zaštite. Emamektin je derivat abamektina, koji je izolovan fermentacijom iz gljiva Streptomyces avermitilis. Deluje kontaktno i digestijom. Mehanizam delovanja je jedinstven, stimuliše lučenje ɣ- aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekta i njegovog uginuća. Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada. Nakon aplikacije do paralize dolazi za 2 – 4h a do smrti za 2-4 dana.
Karenca  3 dana – paradajz
7 dana – jabuka
Koncentracija  0,25-0,3 % + 0,25% mineralnog ulja
1.5 – 2 l/ha
Primena  jabuka, paradajz
Pakovanje  250 ml, 1 l