Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Krompir

0,5 – 4,0 l/ha

Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

Soja

0,5 – 4,0 l/ha

Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

Suncokret

0,5 – 4,0 l/ha

Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

Uljana repica

0,5 – 4,0 l/ha

Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

Šećerna repa

0,5 – 4,0 l/ha

Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

DELOVANJE:

Targa Super se primarno usvaja preko lisne mase i kreće naviše i naniže u biljci.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divljisirak iz semena (Sorghum halepense).
  • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens),zubača (Cynodon dactylon).

 PREPORUKE I NAPOMENE:

U soji se sme primeniti samo pre cvetanja. Ne sme se primeniti u semenskom krompiru. Može izazvati hlorozu prolaznog karaktera koja nema uticaja na prinos. Za suzbijanje jednogodišnjih korova doza primene je 0,5-1 l/ha, suzbijanje divljeg sirka vrši se u dozi 1,5 – 2 l/ha, a zubače i pirevine u dozi 3 – 4 l/ha.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TARGA SUPER”

Your email address will not be published. Required fields are marked