• Hibrid iz kasnije grupe zrenja koji je pokazao  da je izuzetno adaptiran na naše proizvodne  uslove i uz to dokazao da je jedan od hibrida  sa najvišim potencijalom za prinos na našem  tržištu
  • Formira dobro razvijene biljke srednje visine  sa nisko postavljenim klipovima
  • Klipovi su sa 18-20 redova krupnih, duboko  usađenih zrna
  • Hibrid koji pozitivno reaguje na povoljnije  uslove proizvodnje produženjem/povećanjem  klipa
  • Uz visok potencijal za kombajniranje u zrnu,  dobro se pokazao i za branje u klipu i silažu  zrna
  • U uslovima intenzivne proizvodnje moguće  je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj  biljaka sa razmakom u redu na 20 cm, dok  se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje  niži sklop i razmak do 24 cm u redu.

Optimalni sklop 60 – 70,000 biljaka/ha.
Razmak u redu 20 – 24 cm.