Pakovanje

1000 kg40 kg

Upotreba

Primena: u zavisnosti od potreba gajenih biljaka preporučuje se 200 – 400 kg/ha, kao startno đubrivo ili u prihrani, jednom ili više puta u toku vegetacije.