FitoFert HUMIMAX 80 je formulisan u obliku vodorastvornog praha, sa visokom koncentracijom huminskih kiselina.

Pakovanja: 200 g i 1 kg.
Primena:
Koristi se nakon faze ukorenjavanja, tokom vegetacije, fertigaciono u količinama 3 – 10 kg/ha ili folijarno koncentracijom 0,05 – 0,1%