ACTISTART

N – 11%, P2O5 – 22%, K – 5%, SO3 – 12%, Zn – 2 Actistart je mikrogranulisano đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka. Od posebnih dodataka sadrži MPPA DUO kompleks. Primenjuje se za ultralokalizovano startno đubrenje useva. Actistart, zahvaljujući MPPA DUO kompleksu i dobro izbalansiranim hranivima, ubrzava porast korena i njegovo grananje, što omogućuje mladim biljkama da vrlo brzo nakon nicanja, intenzivno počnu da usvajaju vodu i hraniva. Usevi đubreni Actistartom imaju veoma brz početni porast, brzo formiraju redove i postižu dobar sklop biljaka. Actistart povećava otpornost mladih biljaka na stresne uslove.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

25 kg

Upotreba

Količina primene: 25 – 30 kg/ha. Vreme i način primene: primenjuje se ultralokalizovano sa setvom. Mikrogranule se pomoću depozitora za mikrogranulisana đubriva unose u red u koji se polaže seme gajene kulture.