FITOFERT KRISTAL 20:20:20

Категорије: ,

Опис

Đubrivo za ukorenjavanje

FitoFert Kristal 10:40:10 +ME је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, predviđeno za brzo i ravnomerno ukorenjavanje. Visoka koncentracija fosfora stimuliše pravilan razvoj korenovog sistema i inicira formiranje generativnih organa biljaka.

Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.
Pakovanja: 2 kg i 10 kg