FITOFERT LIQUID BOR 8

Категорије: ,

Опис

Za oplodnju i digestiju

FitoFert LIQUID BOR 8 je tečno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije na bazi mikroelementarnog bora. Sadrži 8% bora u anjonskom obliku, odnosno 115 grama čistog bora po litru proizvoda. Pored mikroelementarnog bora, sadrži pomoćne materije koje omogućuju bolju penetraciju i transport bora.

Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena: 3 – 5 lit/ha