Za oplodnju i digestiju

FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora, ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju (20%) u obliku lako pristupačnog boratnog anjona. Usled visoke koncentracije doza primene je 1,0 kg/ha u usevima i zasadima.

Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg
Primena:
Usled visoke koncentracije doza primene je 1,0 kg/ha u usevima i zasadima.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FITOFERT BORMAX 20”

Your email address will not be published. Required fields are marked