Za useve uljarica

FITOFERT SPEED-S je formulacija za folijarni tretman uljanih ratarskih kultura (soje, suncokreta i uljane repice). Proizvod sadrži mikroelemente važne za ovu grupu useva, kao i bioaktivne komponente koje stimulativno utiču na različite fiziološke procese. Usvajanje mikroelemenata je otežano na zemljištima sa višim pH, kao i usled hladnijih meteroloških uslova, tako da pravovremeno tretiranje useva ovom formulacijom može ubrzati razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.

Pakovanja: 200 g i 1 kg.
Primena:
U usevima uljane repice, prilikom jesenje setve, preporučuju se tretmani nakon nicanja i razvoja lisne mase. Tretmane obavljati po temperaturi iznad 8ºC. U proleće obaviti još jedan tretman. Soju i suncokret tretirati prilikom herbicidnih tretmana.
Tretirati količinom 2,5 do 3 l/ha.