Đubrivo za ukorenjavanje

FitoFert Kristal 10:40:10 +ME je đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, predviđeno za brzo i ravnomerno ukorenjavanje. Visoka koncentracija fosfora stimuliše pravilan razvoj korenovog sistema i inicira formiranje generativnih organa biljaka.

Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FITOFERT KRISTAL 10:40:10”

Your email address will not be published. Required fields are marked