Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KROMPIR

0,5 (5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

ŠEĆERNA REPA

0,4 – 0,6 l/ha (4 – 6 ml na 100 m²)

Primenjuje se po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarenja uslova za širenje bolesti (od faze zatvaranja redova – 39 BBCH skale)

JABUKA

0,02 – 0,03 % (2- 3 ml u 10 l vode)

Preventivna tretiranja se izvode počev od fenofaze “mišje uši” (faza 10 BBCH skale) u nižoj koncentraciji primene Kurativni tretman se izvodi tri dana po ostvarenju uslova za zarazu u višoj koncentraciji

DELOVANJE:

Sigura je sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Namenjen suzbijanju prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Tretirati uz utrošak vode 300 – 600 l/ha (3 – 6 l na 100 m2 ). Sistemik koji se brzo usvaja u biljne delove, sa akcentom da je najbolji fungicid sa kurativnim delovanjem.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SIGURA”

Your email address will not be published. Required fields are marked