Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KROMPIR

0,5 (5 ml na 100 m²)

U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

ŠEĆERNA REPA

0,4 – 0,6 l/ha (4 – 6 ml na 100 m²)

Primenjuje se po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarenja uslova za širenje bolesti (od faze zatvaranja redova – 39 BBCH skale)

JABUKA

0,02 – 0,03 % (2- 3 ml u 10 l vode)

Preventivna tretiranja se izvode počev od fenofaze “mišje uši” (faza 10 BBCH skale) u nižoj koncentraciji primene Kurativni tretman se izvodi tri dana po ostvarenju uslova za zarazu u višoj koncentraciji

DELOVANJE:

Sigura je sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • Namenjen suzbijanju prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinetze ergosterola). Tretirati uz utrošak vode 300 – 600 l/ha (3 – 6 l na 100 m2 ). Sistemik koji se brzo usvaja u biljne delove, sa akcentom da je najbolji fungicid sa kurativnim delovanjem.