NOVI VRHUNSKI SREDNJE – RANI HIBRID KUKURUZA, IZVANREDNIH PRINOSA U SVIM USLOVIMA GAJENJA. STABLO JE VISOKO (oko 300 cm). NISKO POSTAVLJEN KLIP (oko 110 cm).

  • Hibrid formira klip sa 16 – 18 redova zrna. Cilindričnog je oblika i zdrav, odlično završava. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno i teško. Oklasak je tanak što mu daje visok randman zrna. Pogodan za berbu kombajnom, ali i za berbu beračem.
  • Iako je malo više, stablo je izuzetno čvrsto i elastično, otporno na lom. Sam hibrid je otporan na poleganje u korenu.
  • Otpuštanje vlage iz zrna u jesen kod ovog hibrida je vrlo brzo i po ovoj osobini je jedan od najboljih u svojoj grupi zrenja.
  • Izuzetno je tolerantan na stresne uslove, bilo na sušu ili hladno vreme prilikom setve. Tolerantan je na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Zbog arhitekture biljke i erektivnih gornjih listova preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, odnosno veći broj biljaka po jedinici površine. Vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. Neće Vas izneveriti ni kada mu ne date mnogo, zbog izuzetno krupnog klipa i teškog zrna, lako nadoknadi propuste u agrotehnici. Proporučuje se za gajenje u svim područijma u Srbiji, od ravničarskih pa do brdskih, sve do nadmorske visine od 800 metara.
  • Može se brati u jesen ranije od drugih hibrida, a po prinosu vrlo često premašuje hibride pune vegetacije. Ovo omogućava raniju jesenju pripremu zemljišta.
  • Preporučena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.