VRHUNSKA GENETIKA NAJNOVIJE GENERACIJE. ADAPTILAN HIBRID KUKURUZA, U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI DAJE REKORDNE PRINOSE SA NISKOM VLAGOM. SREDNJE-RANI HIBRID SA VISOKIM I STABILNIM PRINOSOM. NISKO STABLO (~250 cm), SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (~75 cm). 

  • Klip je cilindričan, zdrav, završava do kraja i ima odličan randman (tanka kočanka). Komušina dobro obuhvata klip tokom cele vegetacije. Na klipu dužine do 24 cm formira se od 16 do 18 redova zrna. Zrno je izuzetnog kvaliteta i u tipu žutog zubana, krupno i sa velikom masom 1000 zrna.
  • Stablo je savitljivo i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok i razgranat korenov sistem doprinosi povećanoj otpornosti na poleganje u korenu i povećanoj tolerantnosti na stresne i sušne uslove.
  • Karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna u jesen. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštačko dosušivanje. Zdrav klip i lako komušanje čine ga gotovo idealnim i za berbu i čuvanje „u klipu“.
  • Tolerantan na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Vrlo je adaptilan, pa se zbog toga može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska područija, gde daje odlične prinose.
  • Zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti izuzetno dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Preporučuje se za proizvođače koji primenjuju intezivnu agrotehniku, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti.
  • Preporučena gustina setve: 74 000 biljaka/hektaru (na 19 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SIBERIA FAO 400”

Your email address will not be published. Required fields are marked