Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje kukuruznog plamenca, štetnih mušica gljiva i gubara

Primena
u usevu kukuruza: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u dozi primene 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2) u vreme piljenja larvi

u poizvodnji jestivih gljiva: za suzbijanje štetnih mušica gljiva (Sciaridae spp.) u dozi primrne 3 ml na 100m2, tretiranjem supstrata sa micelijama

šumske sastojine: za suzbijanje gubara, u fazi razvoja larve stupanj L1-L3, u količini radnog rastvora od 3 l/h. Radni rastvor čini:100 ml/ha Shlem 480SC + 500 ml/ha parafinskog ulja + 2,4 l/ha vode, za intezitet napada manji od 2.500 legala po hektaru; 100 ml/ha CORRIDA-e + 700 ml/ha parafinskog ulja + 2,2 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru;

 

Aktivna materija

diflubenzuron 480 g/l

Formulacija

koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

400 l/ha (kukuruz), 2,5 l/m2 (jestive gljive)

Karenca

14 dana za kukuruz, jestive gljive – obezbeđena vremenom primene (OVP)

Pakovanje

50ml, 250ml