Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje kukuruznog plamenca, štetnih mušica gljiva i gubara

Primena
u usevu kukuruza: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u dozi primene 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2) u vreme piljenja larvi

u poizvodnji jestivih gljiva: za suzbijanje štetnih mušica gljiva (Sciaridae spp.) u dozi primrne 3 ml na 100m2, tretiranjem supstrata sa micelijama

šumske sastojine: za suzbijanje gubara, u fazi razvoja larve stupanj L1-L3, u količini radnog rastvora od 3 l/h. Radni rastvor čini:100 ml/ha Shlem 480SC + 500 ml/ha parafinskog ulja + 2,4 l/ha vode, za intezitet napada manji od 2.500 legala po hektaru; 100 ml/ha CORRIDA-e + 700 ml/ha parafinskog ulja + 2,2 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru;

 

Aktivna materija

diflubenzuron 480 g/l

Formulacija

koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

400 l/ha (kukuruz), 2,5 l/m2 (jestive gljive)

Karenca

14 dana za kukuruz, jestive gljive – obezbeđena vremenom primene (OVP)

Pakovanje

50ml, 250ml

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SHLEM 480 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked