NAČIN DELOVANJA:
Metribuzin, aktivna materija preparata Sencor Plus usvaja se putem korena i listova korova i deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Sencor Plus se primenjuje u usevima:

1) soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja soje u količinama 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa;

 

2) krompira

a) tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa.

b) tretiranjem nakon nicanja krompira kada je usev u fazi 5-8 listova (BBCH 15 (105) – 18 (108)), u količini primene 0,6 l/ha.*

 

Utrošak vode je od 200-400 l/ha.

 

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Kod primene posle setve, a pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija metolahlor, flufenacet, pendimetalin.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene preparata u usevima soje i krompira.
SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornici (Polygonum spp.), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuge (Chenopodium spp.), štir obični (Amaranthus retroflexus).
NAPOMENE:
– ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima ( <1 % humusa) ili na jako humoznim zemljištima ( > 6 % humusa);

– kod primene pre nicanja, 10-15 dana nakon primene ne preporučuje se površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na zemljištu;

– ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja;

 

– 4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz;

– 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk;

– 18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto- krtolasto povrće.

 

*registracija preparata Sencor Plus za primenu nakon nicanja krompira je u toku