SANMITE 20 WP

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg

Formulacija: WP – kvašljiv prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Nissan Chemical Industries

Karenca: 35 – vinova loza, jabuka

MDK: 0,5 mg/kg – jabuka; 1,0 mg/kg – grožđe

MBT: 2

Категорије: ,

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,05% (5 g u 10 l vode)

U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave

VINOVA LOZA

0,05 – 0,07%

U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave

DELOVANJE:

Sanmite 20 WP je akaricid kontaktnog dejstva nove generacije sa brzim i dugotrajnim delovanjem (30 do 40 dana), pogodan za integralnu zaštitu.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi za suzbijanje crvenog pauka (Panonychus ulmi ) i obične grinje (Tetranychus urticae ) u zasadima jabuke i vinove lozi.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, ne sme se alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (fenproksimat, tebufenprid, piridaben). Efikasan u različitom temperaturnom opsegu. Jako otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode i kanalizacionu mrežu.

Letnji akaricid najbolje deluje na temperaturama od 25-300C. Brzo inicijalno delovanje na sve pokretne stadijume. Ako su prisutni svi stadijumi i velika populacija , ponoviti tretiranje na 7 dana.