Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KROMPIR

2,5 (25 g na 100 m²)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka

MALINA

65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda

U fazi listanja

PARADAJZ

2,5 (25 g na 100 m²)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka

VINOVA LOZA

2,5 (25 g u 10 l vode)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja

DELOVANJE:

Ridomil Gold MZ 68-WG je kombinacija dve aktivne materije: metalaksila i mankozeba. Metalaksil-M je sistemicni fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Ridomil Gold Combi 45 koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrukovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i plamenjače na malini (Phyttophthora fragarie var. rubi).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija. pravi sistemik, dobro kretanje kroz biljku i naniže do korena i naviše do vrha rasta vegetacione kupe.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RIDOMIL GOLD MZ 68 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked