Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KROMPIR

2,5 (25 g na 100 m²)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka

MALINA

65 g /10 l na 10 m dužnih metara (6,5 g /1 l vode po dužnom metru) zalivanjem biljaka, u širini od 30 cm sa obe strane reda

U fazi listanja

PARADAJZ

2,5 (25 g na 100 m²)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja, u fazi intenzivnog porasta biljaka

VINOVA LOZA

2,5 (25 g u 10 l vode)

Tretiranje prema preporuci PIS ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma oboljenja

DELOVANJE:

Ridomil Gold MZ 68-WG je kombinacija dve aktivne materije: metalaksila i mankozeba. Metalaksil-M je sistemicni fungicid iz grupe acilalanina deluje preventivno i kurativno. Inhibira sintezu proteina i tako spečava razvoj gljiva, a mankozeb kao preventivna komponenta deluje na više mesta i zaustavlja proces disanja. Ovo je kombinacija pouzdanih fungicida koji se međusobno dopunjuju i omogućavaju dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje kao i izraženo sistemično svojstvo.

SPEKTAR DELOVANJA:

Ridomil Gold Combi 45 koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrukovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i plamenjače na malini (Phyttophthora fragarie var. rubi).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat), alkalnim preparatima i preparatima EC formulacija. pravi sistemik, dobro kretanje kroz biljku i naniže do korena i naviše do vrha rasta vegetacione kupe.