Problemi koje možete rešiti

 • Ambrozija pelenasta

  Ambrozija pelenasta
 • Pepeljuga obična

  Pepeljuga obična
 • Pepeljuga srcolisna

  Pepeljuga srcolisna
 • Gorušica poljska

  Gorušica poljska
 • Dvornik ptičiji

  Dvornik ptičiji
 • Vijušac njivski

  Vijušac njivski
 • Tatula obična

  Tatula obična
 • Pomoćnica obična

  Pomoćnica obična
 • Muhar veliki

  Muhar veliki
 • Divlji sirak iz semena

  Divlji sirak iz semena

 

 

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje dvokratno:

1) prvo tretiranje: izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi 2-4 razvijena lista a većina korova u fazi 2-4 razvijena lista
 • Količina primene: 2 l/ha

2) drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretiranja, kada je većina korova u fazi 2 razvijena lista

 • Količina primene: 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u dvokratnom tretmanu
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za šećernu repu