Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Šećerna repa

0,6 – 1,2 l/ha

Po nicanju useva šećerne repe

Uljana repica

0, 6-1, 0 l/ha (6-10 ml na 100 m²)

a) u odnosu na usev – posle nicanja, kada je usev od faze 2. lista pa do visine 10-15 cm (od faze 12-14 BBCH skale). b) u odnosu na korove – palamida, od faze rozete do visine 10-15 cm; kamilica, u fazi 4-6 listova; ostali korovi u fazi 2-6 listova.

DELOVANJE: Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), smrduša (Bifora radians ), gorčika (Sonchus oleraceus ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), tatula (Datura stramonium ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), krstica obična (Senecio vulgaris ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), čičak (Xanthium strumarium ).
  • VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: palamida njivska (Cirsium arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

visokoefikasan na palamidu. Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom.

MBT: 1