PERGADO F 45 WG

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Put do dobrog vina

PERGADO F® 45 WG je lokalsistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Način delovanja:
PERGADO F® 45 WG je kombinovani preparat sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Aktivna materija mandipropamid se odmah nakon tretmana snažno vezuje za voštani sloj kutikule, zbog čega je izuzetno otporan na ispiranje kišom. Mandipropamid deluje na klijanje spora, zaustavlja rast micelije i sprečava sporulaciju i samim tim dalje širenje infekcije.  Folpet, kao aktivna materija nespecifičnog mesta delovanja, pruža odličnu površinsku zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i crne pegavosti (Phomopsis viticola) u zasadu vinove loze. Osim toga, folpet potpomaže i delovanje na sivu trulež (Botrytis cinerea), što je dodatni razlog za njegovu primenu. Dvojno delovanje preparata obezbeđuje bolju efikasnost, dužu zaštitu, i sporije sticanje rezistencije kod fitopatogenih gljiva.

Категорије: ,

Опис

Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

2,0-2,5 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

35 dana

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa drugim fungicidima. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije.