Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

2,0-2,5 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

35 dana

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa drugim fungicidima. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije.