OPERA

Naziv Opera®
Formulacija suspo-emulzija (SE)
Aktivna materija 50 g/l Epoksikonazol, 133 g/l Pyraclostrobin

Категорије: ,

Опис

Način delovanja
Pored fungicidnog delovanja preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke kukuruza, tako što poboljšava kondiciono stanje biljke, priprema biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova, uključujuci inapad štetnih organizama, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore – AgCelence® efekat.

Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno.

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima