Problemi koje možete rešiti

  • Plamenjača vinove loze

    Fungicides Pattern Image

 

 

VINOVA LOZA

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem, samo posle cvetanja, a pre ostvarivanja uslova za zarazu.
  • Koncentracija primene: 0,3%
  • Utrošak vode: 1000 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: nije ograničen (prema potrebi)
  • Karenca: 28 dana za vinovu lozu