Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu

Delovanje
MAZA® je selektivni, translokacioni herbicid kojeg korovi absorbuju korenom i listom. Inhibira biosintezu karotenoida, što dovodi do izbeljivanja korova, nekroze, a brzo i do potpunog propadanja korova. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2.

Primena
Kukuruz:
– 0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100 m²) + 0,1 l/ha okvašivača Cyrasil®, posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2 do 8 listova (faze 11-18 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2 do 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zbog proširenja spektra delovanja na uskolisne korove, može se mešati sa herbicidima 
Rincor® ili Vesticor® 40 SC.
 MAZA® poseduje odlično zemljišno delovanje, čime se sprečava nicanje novih korova duži vremenski period.

Aktivna materija

Mezotrion 480 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

125ml, 250ml, 1l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MAZA”

Your email address will not be published. Required fields are marked