Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Jabuka

0,075 % (7,5 ml u 10 l vode)

Pepelnica, od poč. cvetanja do sazrevanja plodova ( 53 – 89 BBCH ) Čađava pegavost lista i krastavost plodova, u periodu primarnih zaraza od rasta listova do završetka razvoja plodova (10 – 77 BBCH) Skladišni patogeni,14 dana pred berbu plodova (87 BBCH)

VINOVA LOZA

0,035 – 0,04 % (3,5 – 4 ml na 10 l vode)

Primena od 5 listova razvijeno do bobice rastu do veličine zrna pšenice (15 – 73 BBCH skale) u dva tretmana sa intervalom najmanje 10 dana Od rasta listova do sazrevanja bobica (BBCH 15 – 85)

VIŠNJA

0,05 – 0,06 (5 – 6 ml u 10 l vode)

Od cvetnih balona do precvetavanja (BBCH 59- 67)

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice
 (Podosphaera leucotricha)
čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke 
(Venturia inaequalis),
pepelnice vinove loze i 
(Uncinula necator) i prouzrokovača sušenja cvetova
i grančica u zasadima višnje 
(Monilia laxa).
PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat Luna Experience je efikasna u suzbijanju venturije i lista i ploda.
Kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa
kontaktnim fungicidima
 (kaptan, mankozeb…). Uvek težiti preventivnoj
zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti. Preporučena količina vode
za tretiranje iznosi 1000 l/ha (10 l/m2) za višnju i jabuku, a 600 do 1000
l/ha (6 do 10 l/m2) za vinovu lozu.