Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje

Delovanje
KOMERSANT® 4-E je selektivni, translokacioni herbicid, kojeg korovske biljke usvajaju korenom i izdankom. Nakon usvajanja, kroz ksilem se sprovodi do listova. Dovodi do inhibicije biosinteze karotenoida. Nakon usvajanja, dolazi do hloroze korova, a zatim i do nekroze i potpunog propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F4

Primena
Soja:
– 0,75 l/ha sam herbicid 
KOMERSANT® 4-E, posle setve, a pre nicanja useva soje.
– 0,5 l/ha uz dodatak herbicida primene Sojal® 75 WG u količini od 50 g/ha, Kada je soja u fazi 1-3 troliske (faze 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi ponika do 5 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zemljište pre tretiranja mora biti dobro pripremljeno, odnosno bez grudvi, biljnih ostataka i korova u porastu. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.
→ Može se mešati sa preparatima: Buzzin® 70 WG ili Vertesam® 700 WP, Sojal® 75 WG, Boston® 480 SL i Tiffany® 75 WG. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.

Posle primene u usevu soje može se sejati:
· u proleće naredne godine: kukuruz, krompir, šećerna repa, soja i pasulj;
· u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina;
· u drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.

Aktivna materija

Klomazon 480 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (ES)

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1l