Problemi koje možete rešiti

 • Štir obični

  Amaranthus-retroflexus image
 • Tatula obična

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga srcolisna

  Herbicides Pattern Image
 • Pepeljuga obična

  Chenopodium-album image
 • Ambrozija pelenasta

  ambrozija image
 • Proso korovsko

  Echinochloa-crus-gall image
 • Poponac njivski

  Convolvulus arvensis image
 • Palamida njivska

  Cirsium arvense image
 • Lipica teofrastova

  Abutilon image
 • Pomoćnica obična

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornik obični

  Herbicides Pattern Image
 • Dvornik ptičji

  Herbicides Pattern Image
 • Sirak divlji iz semena

  Sorghum-halepense image

 

 

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje dvokratno:
 1. prvo tretiranje izvršiti kada je šećerna repa u fazi 2 razvijena lista, a korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista
 • Količina primene:

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® Forte 400 SC: 2 l/h + 1 l/ha ili

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® 320 SC: 2 l/h + 1,5 l/ha;

 1. drugo tretiranje izvršiti kada su korovi ponovo nikli pa do 2 razvijena lista, bez obzira na uzrast šećerne repe
 • Količina primene:

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® Forte 400 SC: 2 l/h + 1 l/ha ili

-u kombinaciji: Goltix® Gold + Belvedere® 320 SC: 2 l/h + 1,5 l/ha;

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom u dvokratnoj primeni
 • Karenca: 91 dan za šećernu repu