Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Kvizalofop-P-etil
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Kvizalofop-P-etil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja preko lisne površine i kreće se do meristemskih tkiva inhibirajući njihov porast. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.
Karenca   77 dana – soja, šećerna repa
obezbeđena vremenom primene – suncokret, krompir, uljana repica
Koncentracija  0.5 – 4 l/ha
Primena  soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir
Pakovanje  1 l