Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

U split aplikaciji 0,6+0,6 l/ha, u intervalu 10-14 za suzbijanje divljeg sirka iz semena i rizoma

Do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja, a korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova

28 dana

Kruška
Dunja
Krompir Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova

42 dana

Kupus

49 dana

Luk

49 dana

Šećerna repa

70 dana

Soja Do početka cvetanja kada su korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova OVP (obezbeđena vremenom primene)
Suncokret
Uljana repica Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova, nezavisno od faze razvoja useva OVP (obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja FUSILADE® Forte

Jednogodišnji travni korovi:

  • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
  • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
  • Muhar sivi (Setaria glauca)
  • Muhar zeleni (Setaria viridis)
  • Svračica (Digitaria sanguinalis)
  • Samonikla pšenica (Triticum aestivum)

Višegodišnji travni korovi:

  • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
  • Pirevina obična (Agropyrum repens)
  • Zubača obična (Cynodon dactylon)

Posebne napomene:
Za postizanje pune efikasnosti herbicida FUSILADE® Forte u suzbijanju travnih korova moramo voditi računa o određenim uslovima. Prvo, trebamo voditi računa da temperatura prilikom primene bude do 22°C. Takođe, veoma je važno da se tretman obavi u propisanom uzrastu korova (korov visine 15-20 cm). Greške se najčešće javljaju kada čekamo da se na parceli pojavi što više izniklog sirka, a onda ulazimo u period visokih temperatura (preko 25-28°C) pri čemu će efikasnost preparata sasvim sigurno biti umanjena. Osim toga, za bolje suzbijanje višegodišnjih travnih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma najmanje tri nedelje od primene preparata, jer taman je toliko vremena potrebno preparatu FUSILADE® FORTE da se iz listova spusti u rizome i da ih u potpunosti uništi.

Mogućnost mešanja:
Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FUSILADE FORTE”

Your email address will not be published. Required fields are marked