FUSILADE FORTE

HERBICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Lider protiv divljeg sirka

FUSILADE® Forte je selektivni translokacioni herbicid sa kontaktnim delovanjem, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratarskim usevima, voću i povrću.

Način delovanja:
FUSILADE® Forte 
je graminicid sa najvećim brojem registrovanih useva u svetu. Sadrži aktivnu materiju fluazifop-p-butil koji inhibira aktivnost enzima acetil-CoA-karboksilaze zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina, zbog čega se zaustavlja porast korova. Usvaja se listom a u biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u rizomima i stolonama višegodišnjih, kao i u meristemskim tkivima jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Simptomi delovanja herbicida su vidljivi nakon par dana, a do potpunog propadanja korova dolazi nakon 14-21 dana. FUSILADE® FORTE osim odlične efikasnosti, poseduje i vrhunsku selektivnost po gajeni usev u kojem se primenjuje.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

U split aplikaciji 0,6+0,6 l/ha, u intervalu 10-14 za suzbijanje divljeg sirka iz semena i rizoma

Do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja, a korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova

28 dana

Kruška
Dunja
Krompir Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova

42 dana

Kupus

49 dana

Luk

49 dana

Šećerna repa

70 dana

Soja Do početka cvetanja kada su korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova OVP (obezbeđena vremenom primene)
Suncokret
Uljana repica Korovi u intezivnom porastu, faza 3-5 listova, nezavisno od faze razvoja useva OVP (obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja FUSILADE® Forte

Jednogodišnji travni korovi:

  • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
  • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
  • Muhar sivi (Setaria glauca)
  • Muhar zeleni (Setaria viridis)
  • Svračica (Digitaria sanguinalis)
  • Samonikla pšenica (Triticum aestivum)

Višegodišnji travni korovi:

  • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
  • Pirevina obična (Agropyrum repens)
  • Zubača obična (Cynodon dactylon)

Posebne napomene:
Za postizanje pune efikasnosti herbicida FUSILADE® Forte u suzbijanju travnih korova moramo voditi računa o određenim uslovima. Prvo, trebamo voditi računa da temperatura prilikom primene bude do 22°C. Takođe, veoma je važno da se tretman obavi u propisanom uzrastu korova (korov visine 15-20 cm). Greške se najčešće javljaju kada čekamo da se na parceli pojavi što više izniklog sirka, a onda ulazimo u period visokih temperatura (preko 25-28°C) pri čemu će efikasnost preparata sasvim sigurno biti umanjena. Osim toga, za bolje suzbijanje višegodišnjih travnih korova preporučuje se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma najmanje tri nedelje od primene preparata, jer taman je toliko vremena potrebno preparatu FUSILADE® FORTE da se iz listova spusti u rizome i da ih u potpunosti uništi.

Mogućnost mešanja:
Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.