Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prourokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća|

Delovanje
Fortuna 80-WG je folijarni, sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Brzo se apsorbuje listom i korenom i translocira akropetalno i bazipetalno do tačaka porasta. Izraziti sistemik koji svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom klijanja spora, razvoja micelije i sporulacije. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 33

Primena
Jabučasto voće (jabuka, kruška):
– Bakteriozna plamenjača (
Erwinia amylovora); 0,4-0,45%, u fazama intenzivnog porasta i cvetanja (faza BBCH 57-69).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U slučaju povoljnih uslova za razvoj bakteriozne plamenjače jabučastog voća preporučuje se primena 3 puta u toku cvetanja.
→ Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom, insekticidima kisele reakcije i folijarnim sredstvima za ishranu bilja.
→ 
Fortuna 80-WG je izuzetno efikasan u suzbijanju gljiva prouzrokovača poleganja i propadanja rasada (Phytophthora spp. i Pythium spp.), kao i prouzrokovača plamenjača (Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Bremia spp.).
→ 
Fortuna 80-WG pokazuje dobru efikasnost i protiv fitopatogene bakterije Pseudomonas syringae.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 3 puta

Aktivna materija

Fosetil aluminijum 800 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

1000 l/ha

Karenca

30 dana

Pakovanje

1 kg, 25 kg