Delovanje
Exacta® 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Ovaj fungicid suzbija
fitopatogene gljive tako što ih onemogućava da stvaraju energiju. Inhibitor je respiracije (QoL fungicid). Klasifikacija
rezistentnosti (FRAC): 11.

Primena
• Malina – Sušenje lastara maline (Didymella applanata); 0,075% (7,5 ml u 10 l vode). Tokom intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe.
• Krompir – Plamenjača (Phytophthora infestans); Crna pegavost (Alternaria solani); 0,75 l/ha. Preventivno, u vreme kada se ostvare uslovi za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Preparat treba primeniti preventivno, kad god je to moguće.
→ Exacta® 250 SC se na istoj površini u toku godine može primeniti do 3 puta, računajući i primenu drugih preparata iz grupe strobilurina.
→ Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost.

Aktivna materija

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

600-1000 l/ha malina
400-600 l/ha krompir

Karenca

Krompir 14 dana
Malina 10 dana

Pakovanje

25ml, 50ml, 200ml, 1l

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EXACTA 250 SC”

Your email address will not be published. Required fields are marked