Delovanje
Exacta® 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Ovaj fungicid suzbija
fitopatogene gljive tako što ih onemogućava da stvaraju energiju. Inhibitor je respiracije (QoL fungicid). Klasifikacija
rezistentnosti (FRAC): 11.

Primena
• Malina – Sušenje lastara maline (Didymella applanata); 0,075% (7,5 ml u 10 l vode). Tokom intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe.
• Krompir – Plamenjača (Phytophthora infestans); Crna pegavost (Alternaria solani); 0,75 l/ha. Preventivno, u vreme kada se ostvare uslovi za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Preparat treba primeniti preventivno, kad god je to moguće.
→ Exacta® 250 SC se na istoj površini u toku godine može primeniti do 3 puta, računajući i primenu drugih preparata iz grupe strobilurina.
→ Može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja ali bi pre svake primene trebalo proveriti kompatibilnost.

Aktivna materija

Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Utrošak vode

600-1000 l/ha malina
400-600 l/ha krompir

Karenca

Krompir 14 dana
Malina 10 dana

Pakovanje

25ml, 50ml, 200ml, 1l