DKC 3623

Izuzetno visok prinos u FAO grupi 200. Dobro nicanje i snažan početni porast. Rano cveta i rano ulazi u fazu nalivanja zrna. Može biti odličan izbor za kasnu ili postrnu setvu. Preporučujemo gušće sklopove da biste ostvarili maksimalan prinos, do sada su najbolje rezultate donele parcele sa 80.000 biljaka/ha u žetvi. Niska vlaga u žetvi i rano dozrevanje čini ovaj hibrid pogodnim za skidanje već krajem avgusta bez troškova sušenja.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi
71.000-73.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
17.5-18.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí
79.000-81.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
16.5-17,5
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja – u berbí
86.000-90.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15.5-16.5
FAO
250
Potencijal za prinos:

 9

Otpuštanje vlage:

 10

Tolerantnost na sušu:

 9

Pocetni porast:

 10

Cvrstina stabljike:

 8

Korenov sistem:

 9

Категорије: ,