DIVIDEND M 030 FS

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Dividend M 030 FS – Fungicid za tretiranje semena pšenice u cilju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti lista i klasa na semenu i mladim biljkama

Dividend M 030 FS (Difenokonazol) je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, koji se primenjuje za tretiranje semena pšenice, u procesu dorade ili pred setvu, radi suzbijanja prouzrokovača glavnice (Tilletia spp.), otkrivene gari (Ustilago tritici) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), u količini od 0,2 l na 100 kilograma semena pšenice. Ovaj fungicid je jedan od najefikasnijih i dugi niz godina jedan od najstandardnijih u tretiranju semena semenske pšenice, kao i komercijalnog semena visokog kvaliteta. Ne nalazi se u slobodnoj prodaji  već se koristi isključivo u doradnim centrima koji se bave proizvodnjom i prodajom kvalitetne i sertifikovane pšenice.

Категорије: ,

Опис

Usev Spektar delovanja Količina, vreme i način primene
Pšenica
 • Glavnica (Tilletia spp.)
 • Otkrivena gar(Ustilago tritici)
 • Siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum)
0,2 l/100kg semena, jedanput  pri doradi

NAPOMENE

 • Može se na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
 • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
 • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
 • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
 • Preparat se nanosi na suvo i kalibrisano seme visokog procenta klijavosti koje nije prethodno tretirano drugim sredstvima za tretiranje semena.
 • Neposredno pre nanošenja na seme, preparat se može pomešati sa nekim drugim sredstvom za tretiranje semena. Vidi MOGUĆNOST MEŠANJA.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

OGRANIČENJA U PLODOREDU: Nema ograničenja.
KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PREDNOSTI

 • Odlična efiksnost na sve vrste glavnica (Tilletia),
 • Relativno dobra perzistentnost I dužina delovanja,
 • Ne utiče negativno na brzinu porasta useva kao većina drugih triazola, pa je formiranje sklopa brže I ravnomernije,
 • Nema negativnog uticaja na klijavost semena pri dužem čuvanju,
 • Visokokvalitetna formulacija koja obezbeđuje dobru I ravnomernu pokrivenost semena I dobre setvene karakteristike.