Usev Spektar delovanja Količina, vreme i način primene
Pšenica
 • Glavnica (Tilletia spp.)
 • Otkrivena gar(Ustilago tritici)
 • Siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum)
0,2 l/100kg semena, jedanput  pri doradi

NAPOMENE

 • Može se na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
 • Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
 • Prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda.
 • Za tretiranje semena koriste se mašine koje obezbeđuju intenzivno mešanje semena, da bi se postiglo ravnomerno nanošenje preparata.
 • Preparat se nanosi na suvo i kalibrisano seme visokog procenta klijavosti koje nije prethodno tretirano drugim sredstvima za tretiranje semena.
 • Neposredno pre nanošenja na seme, preparat se može pomešati sa nekim drugim sredstvom za tretiranje semena. Vidi MOGUĆNOST MEŠANJA.

MOGUĆNOST MEŠANJA
Preparat se može mešati sa drugim insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne suspenzije za tretiranje semena (WS/FS/SC/CS) i koji su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa SL formulacijama i preparatima koji sadrže organske rastvarače (najčešće koncentrati za emulziju (EC).

OGRANIČENJA U PLODOREDU: Nema ograničenja.
KARENCA: Obezbeđena vremenom primene.

PREDNOSTI

 • Odlična efiksnost na sve vrste glavnica (Tilletia),
 • Relativno dobra perzistentnost I dužina delovanja,
 • Ne utiče negativno na brzinu porasta useva kao većina drugih triazola, pa je formiranje sklopa brže I ravnomernije,
 • Nema negativnog uticaja na klijavost semena pri dužem čuvanju,
 • Visokokvalitetna formulacija koja obezbeđuje dobru I ravnomernu pokrivenost semena I dobre setvene karakteristike.