VRHUNSKA STRESSAFE (STS)® GENETIKA NAJNOVIJE GENERACIJE ZA SVE ONE KOJI SE BAVE INTENZIVNOM PROIZVODNJOM I OČEKUJU REKORDNE PRINOSE SA NISKOM VLAGOMSREDNJE-RANI HIBRID KUKURUZA SA VISOKIM I STABILNIM PRINOSOM. NISKO STABLO (oko 250 cm), SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM (oko 70 cm).

  • Zrno je kvalitetno, tipu žutog zubana, vrlo duboko, krupno i teško. Na klipu dužine do 22 cm,  formira se oko 18 redova zrna. Klip je cilindričan, zdrav, završava do kraja i ima odličan randman (povoljan odnos zrna i kočanke). Komušina obuhvata klip tokom cele vegetacije.  
  • Stablo je savitljivo i čvrsto, otporno na poleganje i lom. Dubok i razgranat korenov sistem doprinosi povećanoj otpornosti na poleganje u korenu i povećanoj tolerantnosti na stresne i sušne uslove. STRESSAFE (STS)® pristup u selekciji je primenjen u stvaranju ovog hibrida.
  • Karakteriše ga izuzetno brzo otpuštanje vlage iz zrna u jesen. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, sa minimalnim ili bez troškova za veštačko dosušivanje.
  • Tolerantan na skoro sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Adaptibilan hibrid pa se zbog toga može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agroekološkim uslovima. Pogodan je i za nizijska i za brdska područija gde daje odlične prinose.  
  • Zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti izuzetno dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i tada daje vrhunske prinose. U navodnjavanju mu nema premca. Ako ste spremni da uložite više u proizvodnju, vratiće vam superiornim prinosom. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. 
  • Preporučena gustina setve: 76 000 biljaka/hektaru (na 18.5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 68 000. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIMANA FAO 300”

Your email address will not be published. Required fields are marked