Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Primena
Curzate® C Extra se koristi u:

Vinovoj lozi – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)
Primenjuje se u količini od 2 kg/ha (20 g/ 10 l vode).
Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
Primenjuje se od faze 5-6 listova pa sve do 21 dan pred berbu (BBCH 15-85).
Minimalan period između dva tretmana je 7 dana.
Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta;

Krompiru – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans)
Primenjuje se u količini od 2 kg/ha (20 g/ 10 l vode).
Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
Primenjuje se od faze 10 listova pa sve do početka žućenja lišća (BBCH 21-90).
Minimalan period između dva tretmana je 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 5 puta;

Paradajzu – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans)
Primenjuje se u količini od 2 kg/ha (20 g/ 10 l vode).
Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
Primenjuje se od faze 9 listova pa sve do berbe (BBCH 19-89).
Minimalan period između dva tretmana je 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 5 puta.

 

Aktivna materija

cimoksanil 60 g/kg + bakar-hidroksid 250 g/kg

Formulacija

vododisperzibilne granule (WG)

Karenca

21 dan za vinovu lozu i krompir, 3 dana za paradajz

Pakovanje

1kg