Klasa  Herbicidi
Opis  Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – pšenica, ječam, kukuruz, voće, vinova loza, luk
Koncentracija  0.4 – 2 l/ha
Primena  strna žita, kukuruz, pašnjaci, voćarstvo, vinova loza, luk
Pakovanje  200 ml, 1 l