Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUČASTO VOĆE

3,0

Početak cvetanja (roze pupoljak), sredina cvetanja i opadanje latica

KOŠTIČAVO VOĆE

3,0

3 tretmana u fazama “bele kokice”, puno cvetanje i precvetavanje

POVRĆE

3,0

5 do 7 dana po presađivanju rasada, u fazi cvetanja i 10 do 15 dana kasnije

SPEKTAR DELOVANJA:

BM 86 primenjuje se kao tečni rastvor za folijarnu primenu u voćarstvu i povrtarstvu u fazi cvetanja kada u kritičnom periodu za razvoj biljke obezbeđuje aminokiseline, vitamine, polisaharide i fitohormone preko G14 kao i ostale mikroelemente. Time se postiže:

1) Kroz sintezu poliamina bolje zametanje ploda.

2) Brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija

3) Bolja redistribucija hranjljivih elemenata

4) Veći broj plodova veće dimenzije

PREPORUKE I NAPOMENE:

U tank miksu BM 86 se dodaje na kraju. Meša se sa pesticidima osim onim podložnim kalcifikaciji. Biostimulator BM 86 je na bazi prirodnih materija i nije štetan za pčele.

MBT: 3 puta sa intervalom izmeđju tretiranja 10 – 15 dana