nsekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem|

Primena

Bektin 18 EC se koristi:

u usevu krompira
 za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²), tretiranjem od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta,
tretiranjem sa zemlje folijarno, prskanjem ili orošavanjem.

u zasadu jabuke
 za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog preglja (Tetranychus turkestani) kada se pojave prve pokretne forme, u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml na 10l vode).

Aktivna materija

Abamektin 18 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju-EC

Količina primene

0,75 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha (krompir)
1000 l/ha (jabuka)

Karenca

Krompir – bezbeđena vremenom primene
Jabuka – 14 dana
Mladi krompir – 14 dana

Pakovanje

50ml, 100ml, 1l