Klasa  Biocidi
Opis  Biocidni proizvod za suzbijanje muva u stočarskim objektima
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Cipermetrin
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje   Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled koga kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim količinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.
Karenca  7 dana – mleko tretiranih životinja
28 dana – meso tretiranih životinja
Koncentracija   0,5%
Primena    stočarski objekti
Pakovanje   50 ml