Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje jabukinog smotavca

Delovanje
Atletic® 095 SG je insekticid sa visokom efikasnošću na Lepidoptere i visokom selektivnošću na korisne organizme. Deluje utrobno na gusenice štetočina, a na jaja deluje samo u slučaju kada su direktno tretirana. Nekoliko časova nakon unošenja aktivne materije ishranom lista, dolazi do paralize gusenice i prestanka ishrane, a u sledeća 2-4 dana dolazi do njihovog uginuća. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 6.

Primena
Jabuka:
– Jabukin smotavac (
Cydia pomonella); 2,5-3 kg/ha uz dodatak 0,25% mineralnog ulja, za suzbijanje gusenica jabukinog smotavca primenjuje se u fazi pojave “crne glave” odnosno pred piljenje gusenice, a drugo 10-14 dana kasnije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Kontaknto delovanje preparata je slabo i može biti samo ako rastvor preparata dospe direktno na telo gusenice. Preparat se brzo razlaže na svetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost zanemarljiva. Da bi se povećalo kontaktno delovanje preporučuje se primena preparata u večernjim časovima. Stepen efikasnosti preparata se povećava dodavanjem mineralnog ulja, u koncentraciji 0,25%.
→ Postoje ograničenja u korišćenju parafinskih ulja zbog njihove fitotoksične interakcije sa preparatima na bazi kaptana i sumpora, pa se preporučuje razmak od dve sedmice između korišćenja emamektina sa parafinskim uljima i fungicida na bazi kaptana I sumpora.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

Aktivna materija

Emamektin benzoat 9,5 g/kg

Formulacija

Vodorastvorljive granule (SG)

Utrošak vode

Jabuka: 600-1000 l/ha

Karenca

7 dana

Pakovanje

250 g, 1 kg