2370

ZA RANU ŽETVU

FAO 270

  • Visok potencijal prinosa za grupu ranih hibrida
  • Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa
  • Pogodan za gajenje na srednje produktivnim, a odličan na visoko produktivnim zemljištima
  • Klip sa 16 redova zrna, uvek potpuno završen
  • Izuzetno pogodan za kasnije rokove setve,postrno gajenje ili gajenje na većimnadmorskim visinama (≥ 500 mnv)

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta – setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84.000
Категорије: ,