YARATERA KRISTA MAP 12-61-0

Azotno i fosforno đubrivo visoke čistoće za hranjivi rastvor. 100% rastvoljivo u vodi bez ostataka. Zbog svojih hemijskih svojstava, i visokog puferskog kapaciteta, održava pH vrednost hranjivog rastvora stabilnim, na oko 4,5 što je savršeno za biljke i iedealan za unos hranjivih sastojaka.
U razvoju biljaka koristi se uglavnom u fazama kada bijka ima povećane potrebe za fosforom, kao što su ukorenjavanje, plodonošenje i u periodima velikog stresa. Može se koristiti samostalno ili kao dodatak mešavinama, u skladu sa pravilima mešanja.
Preporučena koncentracija je 0,05 – 0,15 %. Ne treba mešati sa vodotopivim đubrivima koja sadrže kalcijum i magnezijum. Primena putem sistema kap po kap ili hidroponije.
Pakovanje: 25/1

Категорије: ,