Kontaktni fungicid, sa preventivnim i eradikativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke|

Primena
Jabuka – za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Primenjuje se u koncentraciji od 0,20% (20 g u 10 l vode).
Primus 80 WG se primenjuje preventivno, pre sticanja uslova za zarazu. Tretiranja se izvode u vremenskim intervalima od 7 do 10 dana sve do 21 dan pred berbu. Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l/100 m²).
Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta

Aktivna materija

Kaptan 865 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Količina primene

0,2%

Utrošak vode

600-1000 l/ha

Karenca

jabuka 21 dan

Pakovanje

200g, 1kg, 25kg