Nesistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje jabukinog smotavca

Delovanje
NEXIRAM® 10 EC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Spada u grupu regulatora rasta i razvića insekata. Mehanizam delovanja ispoljava tako što sprečava piljenje i presvlačenje larvi, odnosno procese metamorfoze, što dovodi do letalnog ishoda. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 7C

Primena
Jabuka:
– Jabukin smotavac (
Cydia pomonella); 0,1% (10 ml u 10 l vode), prvo tretiranje je na samom početku polaganja jaja i drugo 10 – 14 dana kasnije, tokom vegetacije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ 
NEXIRAM® 10 EC se može mešati sa preparatima Monofos® 20 SPCyren® 480 EC ili Futocid® EC da bi se proširilo delovanje i na ostale razvojne stadijume insekata.
→ Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.
→ Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati više od dva puta tokom vegetacije i alternativno sa sredstvima za zaštitu bilja iz grupe agonista juvenilnog hormona (fenoksikarb).
→ Koristi se za suzbijanje velikog broja insekata iz grupe smotavaca, kao i za suzbijanje kruškine buve, štitastih i leptirastih vaši.
→ Ima i ovicidno delovanje kada se preparat primeni pre polaganja jaja ili na sveže položena jaja.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materija

Piriproksifen 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

600-1000 l/ha

Karenca

28 dana

Pakovanje

50 ml, 1 l