Problemi koje možete rešiti

 • Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća

  Fungicides Pattern Image
 • Siva pegavost lista i klasa pšenice

  Fungicides Pattern Image
 • Pepelnica strnih žita

  Blumeria-graminis-f.-sp
 • Mrežasta pegavost ječma

  Fungicides Pattern Image

 

 

VIŠNJA

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem od početka cvetanja do precvetavanja, pre ostvarenja uslova za zarazu.
 • Količina primene: 0,5 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za višnju

PŠENICA I JEČAM

U usevu pšenice i ječma se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća i plevica (Septoria tritici i S.nodorum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice strnih žita (Blumeriela graminis) tretiranjem pri pojavi prvih simptoma oboljenja.
 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam