KONSENS

HIBRID DVOSTRUKE NAMENE

FAO 600

  • Izuzetno visok potencijal prinosa zrna
  • Fleksibilan klip – veličina klipa se prilagođava različitim gustinama setve
  • Veliki klip – veliki broj zrna po jedinici površine
  • Berba u klipu laka i bez gubitaka
  • Ranijom setvom obrazuje se veći broj redovazrna na klipu
  • Pogodan za proizvodnju zrna ili za proizvodnju silaže

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta – setveni sloj (°C) 8 – 12
  • Gustina setve za zrno (biljaka/ha) 65 – 71.000
  • Gustina setve za silažu (biljaka/ha) 68 – 79.000
Категорије: ,