EUROFERTIL TOP 34 NPK

N – 5%, P2O5 – 19%, K2O – 10%, SO3 – 19%, B – 0,1%, Zn – 0,1% Eurofertil TOP 34 NPK je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem kalijuma i ostalih elemenata. Od posebnih dodataka sadrži TOP – PHOS i Physio+. Eurofertil TOP 34, zahvaljujući dodacima TOP – PHOS i Physio+ kompleks, omogućava biljkama brz početni porast, dobro ukorenjavanje i veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva. Podjednako dobri rezultati primene Eurofertila TOP 34 postižu se kako u ratarskim tako i u povrtarskim i voćarsko-vinogradarskim kulturama.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

600 kg50 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima se preporučuje 200 – 400 kg/ha ili 150 – 200 kg u redove sa setvom. U povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu preporučuje se 400 – 800 kg/ha. U ratarstvu se primenjuje po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme ili u redove sa setvom, u povrtarstvu u predsetvenoj pripremi zemljišta ili pre sadnje. U voćarstvu i vinogradarstvu se primenjuje od jeseni do kretanja vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski uz preporuku unošenje u zemljište.