EUROFERTIL 67 NPK N-PROCESS

N – 14%, P 2O5 – 7%, K2O – 16%, MgO – 2%, SO3 – 18% Eurofertil 67 NPK N-Process je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem azota i kalijuma. Kao startno đubrivo podjednako dobre rezultate postiže kako u povrtarskim i voćarskim, tako i u ratarskim kulturama. Odlično izbalansiran odnos hraniva sa naglaskom na azot i kalijum, omogućava postizanje visokih prinosa i odličan kvalitet gajenih kultura. Biljke đubrene Eurofertilom 67 N-Process imaju brz porast, stvaraju jaku lisnu masu i formiraju plodove sa više suve materije. Takvi plodovi su teži, dobro obojeni, sadrže više šećera, bolje se čuvaju i bolje podnose transport. Eurofertil 67 N-Process je đubrivo koje u uslovima intenzivnog zalivanja nije podložno značajnijem ispiranju i zahvaljujući čemu ga đubrene biljke koriste u vrlo visokom procentu, bez obzira na intenzitet i način zalivanja. Zbog toga je izuzetno pogodan za povrtarsku proizvodnju, ratarsku i voćaresku proizvodnju.

Категорије: ,

Опис

Pakovanje

25 kg600 kg

Upotreba

Primena: u ratarskim usevima preporučuje se 200 – 400 kg/ha ili 150 – 200 kg u redove sa setvom, kod povrtarskih kultura 500 – 1.000 kg i u voćarstvu 500 – 1.000 kg/ha. U ratarstvu se primenjuje po celoj površini tokom predsetvene pripreme zemljišta ili u redove sa setvom, u povrtarstvu u predsetvenoj pripremi zemljišta ili pre sadnje dok se u voćarstvu primenjuje od jeseni do početka kretanja vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski posle čega se preporučuje unošenje u zemljište.