Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

1,8 (18 g/100 m²)

Samo posle cvetanja (od faze 70 BBCH skale)

JABUKA, KRUŠKA

2,5 (25 g/100 m²)

Zimsko i prolećno tretiranje u fenofazama mišje uši do početka cvetanja (54 – 59 BBCH skale)

BRESKVA, NEKTARINA

1,8 (18 g/100 m²)

Zimsko i prolećno tretiranje u fenofazama do početka cvetanja (54 – 59 BBCH skale)

GRAŠAK, PASULJ

1,5 (15 g/m²)

U skladu sa prognoznom službom osmatranja i prognoze za zaštitu biljaka

ORAH, LESKA

3,1 (31 g/100 m²)

U proleće posle zimskog orezivanja, u vreme pupljenja pre cvetanja i u jesen posle skladištenja plodova i opadanja lišća

JABUČASTO VOĆNO DRVEĆE

0,06 % (60 ml/100 l)

U roku od 24 sata posle grada ili nevremena

DELOVANJE:

Fungicid Cuprablau Z sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Bakar sporedno deluje na sve gljive koje izazivaju trulež, kao i na bakterije, ojačava ćelijski zid i sprečava pucanje bobica kao i bolje prezimljavanje. Cink deluje kao sinergist i poboljšava usvajanje bakarnih jona, a ulazi i u sastav auksina-hormona rasta kod biljaka. Pojava intenzivno zelene boje je, takođe rezultat iskorišćavanja cinka od strane biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:

Cuprablau Z Ultra je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola.

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval između tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Poboljšana je formulacija preparata, sama reč ultra znači sitnije i finije čestice, što obezbeđuje bolju pokrovnost i stabilnost fungicidnog sloja, kao i bolje iskorišćavanje bakra i cinka od strana biljke. Cink ima mnogostruku ulogu u fiziologiji biljke, utiče na bolje cvetanje i oplodnju, rast i otpornost.